Charter repeatergebruik

Als geregistreerd zendamateur mag u uitzenden op vastgestelde frequenties in de amateurbanden.
charter

In deze amateurbanden worden door het Agentschap Telecom vergunningen verleend voor experimenten, zoals repeaters.
Agentschap Telecom legt de verantwoordelijkheid voor zo’n experiment bij de vergunninghouder.
Vergunninghouders krijgen frequentieruimte toegewezen en bepalen hoe het experiment plaatsvindt.
Als gebruiker van repeaters neemt u deel aan het experiment. Deelnemers kunnen geen rechten aan dit experiment ontlenen.

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ordentelijk verlopen van het experiment. Hij beoordeelt uw bijdrage en spreekt u aan indien uw deelname naar zijn mening het experiment verstoort. Verstoring betreft niet alleen radiotechnische aspecten maar ook de inhoud van uw uitzendingen.

In uiterste gevallen kan dit betekenen dat uw bijdrage aan een experiment door de houder niet langer op prijs wordt gesteld. De vergunninghouder zal u in dat geval hierover informeren.

  • Als leidraad voor deze charter wordt de gedragslijn op repeaters gehanteerd. Deze gedragslijn leest u hier
  • Het standpunt van het Agentschap Telecom over verantwoordelijkheid leest u hier

 

– Volgende pagina –