Referenties

PD0G.vriendenRegeling gebruik van Frequentieruimte met meldingsplicht

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036375/2015-12-03

Specifiek van toepassing zijnde regels hieruit zijn:

  • 2: De radiozendamateur die een radiozendapparaat bedient, heeft met goed gevolg een examen afgelegd en staat als zodanig geregistreerd in het gebruikersregister van het Agentschap Telecom;
  • 1.c: Er worden geen storingen of belemmeringen veroorzaakt in andere uitrusting en in het frequentiegebruik door anderen;
  • 1.d: Er worden geen valse of bedrieglijke alarmeringen, noodseinen, noodoproepen of noodberichten uitgezonden;
  • 1.b: Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame of berichten van of voor derden is niet toegestaan;
  • 1.c: De callsign van het amateurstation wordt ten minste bij het begin en bij het einde van elke uitzending en ten minste eenmaal per periode van vijf minuten uitgezonden, waarbij een reeks kortdurende uitzendingen wordt aangemerkt als één uitzending;
  • 1.g: radioverbindingen worden alleen tot stand gebracht met andere gebruikers van frequentieruimte met de bestemming ‘amateur’

 

 Beleidsnotitie voor Onbemand Frequentiegebruik

 

https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf

Specifiek van toepassing zijn artikel 3.5 en artikel 3.8:

  • 3.5: De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de inhoud en draagt er zorg voor dat alleen registratiehouders toegang hebben om het onbemande station te kunnen activeren.
  • 3.8: Van de vergunninghouder wordt verwacht dat bij geconstateerd herhaald en/of langdurig misbruik van het onbemande station passende maatregelen neemt, zo nodig schakelt hij daartoe op eigen initiatief het station tijdelijk uit.